fi

ANNA 8-MERKKINEN KOODISI

KÄYTTÖEHDOT

KARL FAZER TRAVEL -Kampanjan säännöt


Järjestäjä


Fazer Makeiset Oy (y-tunnus 0728786-8), PL 4, 00941 HELSINKI (jäljempänä “Fazer” tai ”Järjestäjä”).


Pääpalkinto toteutetaan yhteistyössä Finnair Oyj:n kanssa (jäljempänä ”yhteistyökumppani”).


Yleistä


Karl Fazer Travel -kampanjan (”Kampanja”) piiriin kuuluvat seuraavat Karl Fazer Travel- sarjan tuotteet: Karl Fazer Travel Mint & Choco Drops, Karl Fazer Travel Iced Coffee & Mudcake sekä Karl Fazer Travel Toffee Rocks & Salty Cookie, Karl Fazer Travel Raspberry & Licorice (jäljempänä yhdessä ”Tuotteet” ja kukin erikseen ”Tuote”).


Kampanjaan osallistutaan ostamalla Tuote ja syöttämällä Tuotteen pakkauksessa oleva koodi sille tarkoitettuun kenttään osoitteessa www.karlfazertravel.fi (”Kampanjasivusto”).


HUOM! Kampanjaan osallistuminen edellyttää Tuotteen ostamista. Kampanjan ikäraja on 18 vuotta. Kampanjaan osallistuminen edellyttää, että osallistuja asuu pysyvästi Suomessa tai Virossa.


Osallistumiskelpoisuus


Kampanjaan voivat osallistua kaikki Suomessa tai Virossa pysyvästi asuvat yli 18-vuotiaat yksityishenkilöt. Kampanjaan voi osallistua ainoastaan Tuotteen ostamalla.


Kampanja-aika


Kampanja alkaa 18.1.2016 ja on voimassa toistaiseksi. Fazer pidättää kaikki oikeudet Kampanjan päättämisen ja voimassaolon osalta.


Osallistuminen


Ostamalla Tuotteen, voit voittaa palkinnon tai saada yllätyksen. Jokainen Karl Fazer Travel- Tuote sisältää joko palkinnon tai muun yllätyksen. Yllätys saattaa olla esimerkiksi digitaalista sisältöä.


Palkinnot ja yllätykset


Palkintoa tai yllätystä ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuksi hyödykkeeksi.


Palkintojen ja yllätysten arvo vaihtelee palkinnosta ja yllätyksestä riippuen. Huomaathan, että yllätykset saattavat olla myös digitaalista sisältöä tai muuta immateriaalista sisältöä. Palkinnot saattavat myös liittyä johonkin Travel-suklaalevysarjan kohdekaupunkiin. Huomaathan, että osan palkinnoista voi lunastaa ainoastaan ulkomailla. Järjestäjä tai yhteistyökumppani ei näissä tapauksissa vastaa matkustuskustannuksista tai muista palkinnon lunastamiseen liittyvistä kustannuksista.


Yllätysten tai palkintojen lunastaminen saattaa sisältää ajallisia tai muita rajoituksia. Palkintojen ja yllätysten lunastamisen edellytyksenä on rekisteröityminen MyFazer-järjestelmään. Kirjautumisen jälkeen osallistujalle tiedotetaan sähköpostitse mahdollisista ajallisista ja muista rajoituksista ja edellytyksistä palkintojen ja yllätysten lunastamiseen liittyen.


Pääpalkinnot


Koodikampanjan pääpalkintoina ovat yhden hengen edestakaiset lennot Helsingistä Karl Fazer Travel- suklaalevysarjan neljään kohdekaupunkiin eli Lontooseen, Kööpenhaminaan, Rio de Janeiroon ja New Yorkiin. Lennot toteutetaan yhteistyössä Finnairin kanssa. Matkan lähtökaupunki on Helsinki. Lentojen ajankohdasta sovitaan yhteistyössä järjestäjän, Finnairin ja voittajan kanssa. Voitettu lento tulee käyttää kuuden kuukauden kuluessa voittokoodin lunastamisesta. Voittaja saa pääpalkinnon voittokoodin lunastuksen yhteydessä erilliset ohjeet lennon varaamista ja lunastamista koskien.


Pääpalkinto sisältää ainoastaan edestakaiset lennot yhteen edellä mainituista kohdekaupungeista ja voittajan tulee itse kustantaa asuminen kohteessa ja muut matkaan liittyvät kustannukset (mukaan lukien mahdolliset viisumikustannukset). Voittaja vastaa itse kaikista matkaan, passiin ja muihin mahdollisiin lupa-asiakirjoihin liittyvistä järjestelyistä ja kustannuksista. Koodikampanja sisältää neljä pääpalkintoa eli yhden edestakaisen lennon kuhunkin edellä mainituista kohdekaupungeista.


 Järjestäjän vastuu


Fazer vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Muista mahdollisista veroista tai maksuista vastaa osallistuja itse. Osallistujat vapauttavat järjestäjän sekä yhteistyökumppanin vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän Kampanjaan. Järjestäjä tai yhteistyökumppani ei vastaa palkintojen tai niiden käyttämisen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Järjestäjä ei vastaa siitä, lunastaako tai käyttääkö osallistuja saamansa palkinnon tai yllätyksen. Järjestäjän vastuu ei voi ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä Kampanjaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.


Osallistuja vastaa rekisteröityessään antamiensa tietojen oikeellisuudesta.


Sääntöjen vastaiset osallistumiset


Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjenvastaisesta toiminnasta, on Järjestäjällä oikeus yksipuolisesti hylätä osallistuminen tai sulkea osallistuja Kampanjasta.


Henkilötietojen käyttö


Kampanjaan osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä MyFazer-järjestelmään. Osallistumalla Kampanjaan osallistuja hyväksyy henkilötietojensa tallentamisen ja käsittelemisen rekisteriselosteen mukaisesti. Fazer ei luovuta osallistujien tietoja kolmannelle eikä käytä niitä suoramarkkinointiin, ellei osallistuja ole antanut tähän asianmukaista suostumustaan (ks. Tietosuojasta tarkemmin tietosuojaseloste osoitteessa http://www.fazer.fi/settings/rekisteriseloste/).  


Muut ehdot


Osallistumalla Kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä Kampanjasääntöjä ja järjestäjän niiden nojalla tekemiä päätöksiä.


Kampanjasivustolla ilmoitetaan, mikäli joudumme tekemään muutoksia Kampanjaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat Kampanjan toteutukseen.


Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin ja vilpillisten osallistujien hylkäämiseen.


 

Virheellinen koodi
yritä uudelleen